Inspiratie

Wat mij altijd heeft verbaasd op de woningmarkt is dat er zoveel makke schapen zijn. Mensen laten zich woningen aanleunen omdat ze denken dat ze moeten nemen wat hen aangeboden wordt. Zeker in steden als Amsterdam en Utrecht met hun overspannen woningmarkt. Dat je eigenwijs mag zijn over je woning, waar je waarschijnlijk jaren in gaat wonen en fikse financiële capriolen voor uithaalt komt bij veel mensen niet op. Dat je gerust mag zeggen dat de woning zich aan jouw wensen aan moet passen in plaats van andersom. Jij eigenlijk geen klant bent, die past in het klantenbeleid van de ontwikkelaar, maar een opdrachtgever.
De crisis heeft bij veel professionals de ogen geopend. Sommige hebben die inmiddels weer dichtgedaan. Zo iemand is Marijke zeker niet. Wellicht omdat ze zichzelf ook geen knollen voor citroenen laat verkopen, maar vooral ook omdat ze scherp is in gebiedsontwikkeling. Niet alleen op de plan-, maar ook op de procesvorming. Dat zag ik bij een project als Tugela voor Ymere, maar ook bij het congres Strategie van Samen, dat we organiseerden over de charmes van (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Theo Dohle, directeur De Wijde Blik

 

Het is een voorrecht om met geïnspireerde mensen te mogen samenwerken. Dat geeft energie maar draagt ook bij aan een goede samenwerking waar ook ruimte is voor oprechte discussie en visievorming. In die zin is het super leuk om met Marijke samen te werken. Vanuit een grote betrokkenheid, met daarbij oog voor sociale ontwikkelingen, is Marijke altijd bezig om de binnenstedelijke kwaliteit en leefbaarheid te vergroten. gw2_erik_w-300x199
Vanuit een heldere analyse is zij zeer goed in staat
om gestaag de gewenste doelen waar te maken.

Erik Wiltink, directeur Grondwerk Projectmanagers BV

 

 

Al sinds mijn jeugd in Friesland heb ik een fascinatie voor steden en landschappen. Mijn universitaire studie Sociale Geografie in Nederland en in Engeland had onder meer stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en procesmanagement als onderwerp. Voor mij zijn inhoudelijke betrokkenheid en procesmatig handelen altijd hand in hand gegaan. Ik beschik over vakinhoudelijke kennis, maar ook over de vaardigheden op het gebied van financiën, RO en juridische aspecten. Ook heb ik veel belangstelling voor stedenbouw en architectuur. Mijn in 2013 afgeronde Master City Developer bracht alles bij elkaar: stedelijke vraagstukken,
sturen in complexiteit, strategische visievorming en defoto-marijke-reuzenrad-300x241
vertaling daarvan naar praktische beleidsinstrumenten.

Marijke de Vries, De Vries Urban Concepts