Stedelijke vernieuwing, Almere Haven

Integrale aanpak van de oudste kern in Almere. Fysieke en sociale vernieuwing van De Werven, De Hoven, De Wierden en Centrum in samenwerking met stakeholders (woningcorporaties, vastgoedbeleggers, onderwijsinstellingen, winkeliers, bewoners, welzijnsinstellingen).

Almere Haven, Nederland, 14 juli 2006 Stadscentrum van Almere Haven. Almere Haven is het oudste gedeelte van Almere en is opgezet als bloemkoolwijk. De eerste woningen werden opgeleverd in november 1976, de bewoners waren vooral Amsterdammers foto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol