Oostpoort, Amsterdam

Nieuwbouwwijk in Amsterdam-Oost
72 sociale huurappartementen in een blok langs het spoor (Ymere)
Afstemming met wijkontwikkeling in Oostpoort-Oost
Gebiedsontwikkeling, projectmanagement, afstemming met consortium
Bestuurlijke besluitvorming Ymere, VOF Polderweggebied en stadsdeel Oost

zelfgemaakte-foto-project-Oostpoort
22551