Stieltjesstraat, Nijmegen

Pilot: transformatie voormalig Belastingkantoor naar multifunctionele accommodatie
Met azc, huisvesting statushouders, hotelfunctie, ontmoetingsfuncties

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers