Marijke de Vries

foto: Foppe Schut

Ik ben een enthousiaste, daadkrachtige en mensgerichte manager en adviseur. Ik heb ruim 20 jaar ervaring in de ruimtelijke sector, met als aandachtsgebieden project- en gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting en leefbaarheid. Ik hou van werken in complexe stedelijke omgevingen, waarbij de uitdaging ligt in het gezamenlijk zoeken van oplossingen.

Werkervaring

Ik ben werkzaam geweest in zowel het bedrijfsleven, bij de lokale overheid als binnen de maatschappelijke sector. Met de ontwikkeling van mijn loopbaan werd ook de aard van de opgaven breder en complexer. Van marktadviseur naar project- en gebiedsontwikkelaar, procesmanager en strategisch adviseur. De rode draad is steeds de stedelijke problematiek en het zoeken en vinden van oplossingen door middel van samenwerking. Ook kan ik mijn weg vinden in de dynamiek van een politiek bestuurlijke omgeving en het sturen op besluitvorming.

Competenties

Ik ben zowel inhoudelijk betrokken als doelzoekend en resultaatgericht. In mijn persoonlijke profiel tekent zich dan ook de vakvrouw, de pionier maar ook de manager af. Ik ben vasthoudend en ga zorgvuldig te werk, zonder me te verliezen in details. Ik ben analytisch ingesteld, maar koers ook vaak op intuïtie, gevolgd door onderbouwende argumentatie. Leidinggeven aan teams van professionals is mij toevertrouwd en ik voel me daarnaast thuis in samenwerkende teams, dienend aan het projectresultaat.

curriculum vitae