Netwerk

Ik heb een breed netwerk opgebouwd van professionals binnen de project- en gebiedsontwikkeling, overheid, woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwerp- en adviesbureaus. Daarmee kan ik waar nodig de juiste mensen betrekken in de opgaven die zich aandienen of kan ik worden benaderd om deel te nemen in een project of adviestraject. Dit is illustratief voor de verandering die zich de laatste jaren aftekent in de gebiedsontwikkeling: een verschuiving van grote, gevestigde instanties naar coalities van initiërende en samenwerkende partijen. Dat maakt het werk uitdagend, veelzijdig en interessant.

Partners:

Triple Detachering & Advies
Grondwerk Projectmanagers

XOOMlab – Joost Vorstenbosch

linkedin-vierkant linkedin